تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶

مقالات

تفاوت و نحوه کار فلوسوئیچ و فلومتر

در پکیج های دیواری جهت قطع کردن آب گرم از فلوسوئیچ استفاده می شد ولی امروزه به جای فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می کنند. فلوسوئیچ توسط جریان برق کار می کند و به واسطه جریان برق کار قطع و وصل کردن جریان آب گرم را انجام می دهد. فلومتر ویژگی های بیشتری نسبت به فلوسوئیچ دارد.

ادامه مطلب

تنظیم شیر گازی پکیج دیواری و نحوه کار آن

در پکیج دیواری از قطعه ای استفاده می شود که به برق متصل است و توسط جریان الکتریکی کار می کند. این قطعه، شیر گازی پکیج دیواری نام دارد که به صورت خودکار شعله و حرارت پکیج را کم و یا زیاد می کند. در پکیج ها از شیر هایی استفاده می شود که جنسشان از آلومینیوم بوده و محکم هستند.

ادامه مطلب

ویژگی های پمپ پکیج و عملکرد آن

پکیج ها دارای دو عملکرد تولید آبگرم شوفاژ یا رادیاتوری و آبگرم مصرفیمی باشند. پمپ پکیج یکی از مهم ترین اجزای پکیج می باشد و تعمیر آن هزینه دارد و قیمت پمپ پکیج زیاد بوده و جزء گران قیمت ترین اجزای پکیج به حساب می آید. پکیج ها دارای اجزای متفاوتی می باشد.

ادامه مطلب

نحوه کار شیر سه طرفه موتوری در پکیج دیواری

در پکیج ها از یک شیر سه طرفه موتوری استفاده می شود که وظیفه دارد تا با جریان الکتریکی، دریچه رادیاتور ها را ببند و آب گرم را وارد لوله ها کند. این شیر در انواع پکیج ها متفاوت بوده ولی در انجام کار فرقی نمی کند. این شیر یکی از مهم ترین قطعات پکیج های دیواری می باشد.

ادامه مطلب