نحوه رفع عیب عدم تشکیل شعله پکیج بوتان مدل پرلا چیست

 از دلایل عدم تشکیل شعله در پکیج های بوتان می توان به موارد زیر اشاره کرد

1- تنظیم نبودن شعله کوتاه

2- خرابی پرشر هوا از قسمت میکروسوئیچ

3- خرابی برد کنترل

4- خرابی شیر گاز

5- خرابی الکترود جرقه زن

6- نداشتن سیم ارت

7- نداشتن فلنچ مناسب

با توجه به ایراداتی که باعث عدم تشکیل شعله می شود سرویسکار مجاز پس ازبررسی و مشخص کردن ایراد می توان نسبت به رفع آن اقدام نمود