سلام دلیل کیپ شدن خروجی اب گرم مبدل کالدا ونزیا را بفرمایید با سپاس

 از دلایل خرابی و گرفتگی در مبدل می توان به موارد زیر اشاره کرد
1-تنظیم نبودن فشار گاز
2-وجود املاح و رسوبات آب
3-نداشتن فیلتر پلی مگنت  قبل از ورودی اب پکیج
4-مصرف بیش از اندازه  آب گرم در زمان استحمام