تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶

مقالات

منبع انبساط چیست

منبع انبساط به شکل مخزن می باشد که از دوصفحه فلزی که تحت فشار به هم پرس شده است ساخته وتولید می شود که در بین آنها یک صفحه دیافراگم پلاستیکی قراردارد به صورتیکه ارتباط دو طرف داخل مخزن را کاملا با هم قطع می کند.در یک طرف صفحه دیافراگی هوا و یا یگ گاز مثل نیتروژن و در طرف دیگر آب مدار گرمایشی قرار می گیرید

ادامه مطلب

سرویس پکیج بوتان

وظیفه پکیج دیواری تامین آبگرم بهداشتی و آبگرم گرمایشی می باشد ولی این دستگاه به مانند دیگر لوازم احتیاج به سرویس، تعمیر و نگهداری دارد.

ادامه مطلب

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش به کلیه فرایند هایی تعلق می گیرد که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان وکاربران و کمک، راهنمایی و مشاوره برای انجام خریدی مناسب و مطلوب انجام می گیرد.

ادامه مطلب