تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶

مقالات

نحوه عملکرد قطعات پکیج دیواری

قطعات موجود در پکیج دیواری هر کدام عملکردی متفاوت دراند تا پکیج دیواری به صورت کامل کار کندو نقص هر کدام باعث مشکلاتی در تامین آبگرم مصرفی و شوفاژ بوجود می آید.

ادامه مطلب

انواع رادیاتور

رادیاتور منازل یک نوع مبدل حرارتی است که گرما را از سیال یعنی آب داغ در سیستم حرارتی گرفته و به محیط از طریق تماس سطحی با هوا و از طریق تابش گرمایی انتقال می‌دهد.

ادامه مطلب