علت بالا رفتن فشار بار پکیج بوتان چیست

بالارفتن فشار بار بدلایل زیادی ممکن است اتفاق بیافتد که می تواند از خرابی قطعات باشد 

1- خرابی شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا می رود

2- سوراخ بودن مبدل ثانویه در پکیج های دو مبدله

3- سوراخ بودن مبدل اصلی در پکیج های تک مبدله

4- خرابی منبع انبساط

در قسمت شير هواگيری مخزن انبساط به جای هوا آب خارج  می شود و در صورت معيوب بودن مخزن انبساط در زمان استفاده از رادياتورها، با بالا رفتن دمای آب گرمايي کم کم فشار آب مدار گرمايش نيز بالا می رود

5- خرابی شیر اطمینان یا شیر تخلیه