سلام. با باز کردن شیر آب گرم فشار پکیج میافتد و به صفر می رسد.

دستگاه احتمالا یکی از مشکلات زیر را دارد.

  • باز بودن شیر پر کن
  • خرابی شیر پرکن
  • خرابی منبع انبساط

جهت رفع ایراد ومشکل با سرویسکار تماس بگیرید