تفاوت پکیج های دیواری روم سیلد ( محفظه احتراق بسته ) با پکیج های دیواری معمولی چیست؟

تفاوت این مدل محصول با مدل‌های معمولی پکیج شوفاژدیواری این است که به این ترتیب کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.

محفظه احتراق در پکیج های دیواری به دوصورت تولید می شود.

1- محفظه احتراق بسته:محفظه احتراق این مدل‌ها بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجــداره مخصــوص صــورت می پذیرد. در این مدل‌ها دستگاه به یک فن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای مورد نیاز برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. برای این مدل ها امکان نصب با دودکش و هواکش مجزا به جای دودکش دوجداره نیز وجود دارد. در مواقعی که برق دستگاه قطع شود سیستم به طور خودکار خاموش شده و تا وصل مجدد برق، دستگاه خاموش می ماند.

پکیج های محفظه احتراق بسته در واحد هایی که زیر بنای کمی دارند و یا در محیط باز نصب می شود (بالکن) و یا از نظر مکش دودکش مشکل دارند استفاده می شوند.

2-محفظه احتراق باز:در این مدل ها هوای مورد نیاز سوخت از محیط دریافت می شود به خاطر داشته باشید در محیطی که دستگاه گاز سوز کار می کند حتماً باید دریچه تامین هوا وجود داشته باشد. دریچه هوا در تامین اکسیژن جهت افراد، دستگاه و خروج گاز های سمی کمک زیادی می کند و الزامی می باشد.

پکیج های محفظه احتراق باز برای مکانهایی که از نظر تامین اکسیژن مشکلی ندارند و یا مکانی که در مجاورت باد نیستند و دارای دودکش با قطر 15 و مکش بسیار بالا هستند، مناسب می باشد.