تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (آبگرمکن بوتان B3215i)
حداقل فشار آب راه انداز (bar) 0.1
ظرفیت حرارتی ورودی (Kcal/hr) ۲۱،۰۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی (Kcal/hr)
ظرفیت تامین آبگرم (Lit/min) ۱۲٫۱ – ۶٫۱
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی (C) ۵۰ – ۲۵
حداقل مقدار آب ورودی (Lit/min) ۲٫۵
حداکثر فشارآب ورودی (bar) 10
مصرف گاز طبیعی (m3/h) ۲٫۵
مصرف گاز مایع (Kg/h) 1.8
وزن خالص (kg) 13.5
قطر دودکش (cm) 15
عرض (mm) 360
ارتفاع (mm) 680
عمق (mm) 248
حجم مخزن (Lit) 15
افزودن

اضافه کن

آبگرمکن بوتان   B4208i  
آبگرمکن بوتان   B3212i  
آبگرمکن بوتان   B3215i  
آبگرمکن بوتان   BX214i  
آبگرمکن بوتان   B3218i  
آبگرمکن بوتان   BX72i  
آبگرمکن بوتان   BX62i  
آبگرمکن بوتان   B4215 Turbo  
آبگرمکن بوتان   B4218 Turbo  
افزودن

اضافه کن

آبگرمکن بوتان   B4208i  
آبگرمکن بوتان   B3212i  
آبگرمکن بوتان   B3215i  
آبگرمکن بوتان   BX214i  
آبگرمکن بوتان   B3218i  
آبگرمکن بوتان   BX72i  
آبگرمکن بوتان   BX62i  
آبگرمکن بوتان   B4215 Turbo  
آبگرمکن بوتان   B4218 Turbo