تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (آبگرمکن بوتان B4108)
حداقل فشار آب راه انداز (bar) ۰٫۱۵ – ۰٫۱
ظرفیت حرارتی ورودی (Kcal/hr) ۱۲،۲۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی (Kcal/hr) 10500
ظرفیت تامین آبگرم (Lit/min) ۹ – ۳٫۵
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی (C) ۵۰ – ۱۹٫۵
حداقل مقدار آب ورودی (Lit/min) ۲٫۵
حداکثر فشارآب ورودی (bar) ۱۰
مصرف گاز طبیعی (m3/h) ۱٫۵
مصرف گاز مایع (Kg/h) ۱٫۱
فشار گاز طبیعی (mm.w.c) ۱۸۰
فشار گاز مایع (mm.w.c) ۲۸۰
وزن خالص (kg) ۸٫۲
قطر دودکش (cm) 10
عرض (mm) ۲۵۶
ارتفاع (mm) ۵۴۹
عمق (mm) ۲۲۷
حجم مخزن (Lit) 8
افزودن

اضافه کن

آبگرمکن بوتان   B4108  
آبگرمکن بوتان   B3115  
آبگرمکن بوتان   B3118  
آبگرمکن بوتان   B3112  
آبگرمکن بوتان   BX114  
آبگرمکن بوتان   BX61  
آبگرمکن بوتان   BX71  
افزودن

اضافه کن

آبگرمکن بوتان   B4108  
آبگرمکن بوتان   B3115  
آبگرمکن بوتان   B3118  
آبگرمکن بوتان   B3112  
آبگرمکن بوتان   BX114  
آبگرمکن بوتان   BX61  
آبگرمکن بوتان   BX71